Hedefe Giden Yolda Tarih

Boğaziçiliden Birebir:Home+ Posts+ Rehberlik, Tarih+ Hedefe Giden Yolda Tarih

Hedefe Giden Yolda Tarih

YGS  de tarih, her ne kadar sözel, dil ve eşit ağırlıklı öğrenciler için önem arz etse de sayısal öğrencilerin de göz ardı etmemeleri gereken bir derstir. Bir netin dahi binlerce kişinin sıralamasını etkilediği bu sınavda yapılacak bir tarih neti, alanı ne olursa olsun sizleri hedeflerinize bir adım daha yaklaştıracaktır.

YGS tarih soruları genellikle öğrencilerin 9. 10. ve 11. Sınıflarda öğrenmiş oldukları tarihi kavramlar ve bilgilerin yorumlanması şeklinde kurgulanan sorulardan oluşmaktadır. Yani bilgiyi yorumlama gücüne sahip olanların bu ders için başarılı olacağını söylemek mümkündür. Bu tip soruları çözebilmek için konuyu iyi kavramalı, çıkmış sorular çözülerek konu pekiştirilmelidir. Sizlerin de hak vereceği gibi sınav çalışmaları uzun bir zaman aralığında gerçekleşmektedir. Bu zaman aralığında konuları unutmamak için periyodik olarak konu tekrarlarını yapmayı ihmal etmemelisiniz. Bir konuyu öğrenip öğrenemediğinizi anlamanın en iyi yolu test çözmektir. Bunun için konuyu çalıştıktan hemen sonra 1 veya 2 tane test çözün. Test sonucunda soruyu yanlış yapma nedenini bulmaya çalışın. Eğer yanlış nedeniniz konu eksikliği ise hemen notlarınızı gözden geçirin. Bunu her test sonucunda yaparsanız zaten konu eksiklikleriniz ortadan kalkacaktır. Yorumlamaya dayalı soruların yanında son yıllarda zaman zaman direkt bilgi ağırlıklı sorulara da yer verilen YGS tarih sınavında temel tarihi bilgilerin öğrenilmesi sizler için faydalı olacaktır.

LYS tarih ise YGS konularına ek olarak 12. Sınıfta okutulan Çağdaş Türk ve Dünya tarihi dersi ile ilgili daha çok bilgi ağırlıklı ve ezbere dayalı sorulardan oluşmaktadır. Bu da sizlerin konuyla ilgili en ince ayrıntıları dahi bilmenizi gerektirmektedir. Soruların geliş tarzı farklı olsa da YGS ile konuların bir kısmı aynıdır. Dolayısıyla konulara çalışırken YGS LYS ayrımı yapmadan çalışmak hem olaylar arasında sebep sonuç ilişkisini kurmanızı hem öğrenmenizi hem de soruları çözmenizi kolaylaştıracaktır. Son yıllarda LYS de daha önceki yıllardan farklı olarak soruların bir kısmının YGS tarzına yaklaştığı gözlemlenmektedir. Bu da bilgiyi anlama, kavrama ve analiz etme yani soruların yorum ağırlıklı gelmesi çalışmalarımızı sınav ayrımı yapmadan devam ettirmemiz gerektiğini göstermiştir. Hedeflerinize giden  bu çalışmalarda bütün çabalarınıza rağmen“ netlerim yükselmiyor deneme sonuçlarım düşük geliyor“ diyerek söylenmeden ve  asla çalışmayı bırakmadan devam ediniz.   Unutmayın ki, İstanbul da Fatih Sultan Mehmet ten önce 29 kez kuşatılmış ama alınamamıştı…

By |July 28th, 2017|Categories: Rehberlik, Tarih|Tags: , , , |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment