Çünkü iyi bir lise, öğrenci için aynı zamanda iyi bir üniversite anlamına gelmektedir. İyi bir üniversitede eğitim almak da iş yaşamına rakiplerden bir değil, birkaç adım önde başlamak demektir. Öyleyse bizim işe öncelikle iyi bir liseyi kazanmak için gereken alt yapı çalışmalarını yapmakla başlamamız gerekir. İyi bir liseyi kazanmak da temelde TEOG sınavında çok başarılı olmakla mümkündür. Çünkü TEOG öyle bir sınav ki YGS ve LYS’ ye hiç benzemez. Üniversite sınavlarında öğrenci bir yada birkaç soru kaçırdığı zaman hedefinden büyük oranda kopmaz ve hedeflediği okulu kazanma ihtimali riske girmez. Oysa TEOG ’da durum böyle değildir, bu sınavda öğrenci özellikle Türkçe, matematik ya da fen bilimleri derslerinden soru kaçırırsa, Türkiye’nin en iyi okullarını büyük ihtimalle kaçırmış demektir. Ayrıca üniversite sınavına öğrenci defalarca girip şanssızlık ve dikkatsizliklerini telafi etme şansına sahiptir. Oysa TEOG ‘da böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü her öğrencinin bu sınava tek bir defa girme şansı vardır. Bu yüzden bu sınava hak ettiği değeri vermemiz gerekir. Bütün bu sınavlarda başarı çok ders çalışmanın yanı sıra bol test çözmek ve düzenli konu tekrarları yapmakla mümkün olacaktır. Hedefe yönelik test için de uzman eğitimcilerin katkı sağladığı, doğru kaynakların kullanıldığı ve gereken emeğin verildiği bir çalıma, sizi emin adımlarla hedefe götürecektir.  Gelişmiş ülkelere baktığımızda buralarda lise eğitimine çok önem verildiği görülmektedir. Çünkü bu eğitim, ön üniversite anlamını taşımaktadır. Öğrenciler liselerde kişisel becerilerini geliştirip bilgi seviyelerini yükseltip ve bunun sonunda da üniversite eğitimini şekillendirmektedir. Dediğimiz gibi iyi bir lise, iyi bir üniversitedir ve iyi bir lise olması için de iyi bir temel eğitim gereklidir. İyi bir lise denildiğinde genellikle ülkemizdeki yabancı liseler akla gelmektedir ve bu anlamda kabul edilebilecek yabancı okul sayısı da oldukça sınırlıdır(Robert Koleji, Alman Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi vb.).Ancak devlet okullarına baktığımızda bu sayının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu okullar arasında İstanbul’da Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Pertevniyal Anadolu Lisesi gibi birçok iyi okulun olduğu da bilinen bir geçektir.