Türkçe başarısı hayat başarısı ile doğru orantılıdır.

Boğaziçiliden Birebir:Home+ Posts+ Lise, LYS, LYS Dersleri, Türkçe, Türkçe, YGS, YGS Dersleri+ Türkçe başarısı hayat başarısı ile doğru orantılıdır.

Türkçe başarısı hayat başarısı ile doğru orantılıdır.

Türkçe Konu Başlıkları

1.Sözcük Anlamı

2.Söz Yorumu

3.Deyim ve Atasözü

4.Cümle Anlamı

5.Cümle Yorumu

6.Paragrafta Anlatım Teknikleri

7.Paragrafta Konu-Ana Düşünce

8.Paragrafta Yapı

9.Paragrafta Yardımcı Düşünce

10.Ses Bilgisi

11.Yazım Kuralları

12.Noktalama İşaretleri

13.Sözcüğün Yapısı

14.Sözcük Türleri(ad, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem)

15.Fiiller, Fiilimsi, Ek fiil

16.Eylem Çatısı

17.Sözcük Grupları

18.Cümlenin Ögeleri

19.Cümle  Türleri

20.Anlatım Bozukluğu

ÖSYM’nin TYT Türkçe konularını bu şekilde sıralamak mümkündür. Bu konulara genel olarak baktığımızda görüyoruz ki bu konular öğrenciler için yalnızca iş hayatında değil tüm hayatları boyunca onlara lazım olacak konu ve başlıklardır. Şunu herkes şüphesiz kabul edecektir ki kendi anadilini iyi bilmeyen birinin başka dilleri çok iyi bilmesi ve o dillerde başarılı olması çok mümkün değildir. Ayrıca bizler her ne iş yaparsak yapalım bu ülkede bu ülkenin insanlarıyla bu işi yapacaksak bu insanlarla olan diyaloglarımızda temel iletişim aracımız Türkçe olacaktır. Bu dili çok iyi bilip kullanamayan birinin her ne iş yaparsa yapsın o işte gerçek performansıyla başarı yakalaması mümkün değildir. Öyleyse öğrenciler ve veliler şunu çok iyi bilmeli yukarıda sıraladığımız başlıklar yalnızca sınav başarısı için değil aynı zamanda hayat başarısı için de öğrenilmesi gereken başlıklar bunlar aslında.

Yapılan birçok araştırma bizlere duygusal zekanın IQ ‘dan daha etkili olduğunu kanıtlamıştır. Duygusal yani sosyal zekâ yönü gelişmiş bir kişinin karşı tarafla iletişim kurma kanalları her an açıktır elbette ancak bunda başarılı olabilmesi de dili tam ve doğru kullanmasına bağlıdır. Eğer kurulan cümleler dilin kurallarına uygun değilse vurgu ve tonlamalar doğru şekilde yapılmıyorsa duygu ve düşüncenin tam ve doğru aktarılması mümkün olmayacaktır. Ayrıca sözcük dağarcığı da duyguların ve düşüncelerin aktarılmasında büyük bir öneme sahiptir. Eğer düşüncelerinizi ya da hislerinizi aktarmaya yetecek ve onları tam karşılayacak sözcükleriniz yoksa bu duygular ve düşünceler istediği kadar faydalı ve farklı olsun çok fazla bir anlam taşımayacaktır. Ayrıca insanların fikir üretmeleri, ürettikleri fikirlerin farklılığı ve orijinal sözcük dağarcığıyla doğru orantılıdır. İnsanların hayal dünyalarının sınırlarını sözcük dağarcığının sınırlarının belirlediği herkes tarafından kabul gören bir gerçektir. Bu yüzden Türkçe bir sınav değil, hayat aslında.

About the Author:

Leave A Comment