Üniversiteye hazırlık döneminde özellikle sözel bölüm tercih edecekler için Tarih dersinin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Çünkü bu öğrenciler için gerek YGS gerekse LYS de, tarih netlerinin getirileri diğer alanlara göre daha farklı olmaktadır. Sözel dersler içerisinde yer alan tarih, özellikle bilgi ağırlıklı soruların geldiği LYS de öğrencileri zorlamaktadır.

Tarih dersine nasıl çalışmalıyız?

Tarihin unutulması kolay sözel derslerden olması tarihe nasıl çalışmalıyız, baştan sona bütün tarihi konuları kolayca nasıl öğrenebiliriz, tarihle ilgili nasıl bir çalışma stratejisi izlemeliyiz ki başarılı olabiliriz   sorularını ön plana çıkarmaktadır. Öncelikle bu sınav sürecinde mutlu sona ulaşabilmek için kendimize gerçekleştirilebilir hedefler koymamız gerektiğini unutmamalıyız. Ardından tarihle ilgili alanında uzman öğretmenlerle oluşturmuş kaynaklardan   konuyu şöyle bir gözden geçirip baştan sona iki üç defa okumalıyız. Böylelikle öğreneceğimiz Tarih konusu ile ilgili bir ön hazırlık yapmış oluruz. Bu aşamada tarihi karakterlerin ya da olayların kafamızda canlandırılmaya çalışılması ,   tarihi konularla ilgili özel notların oluşturulması , hatırlanması zor tarihi kavramların bir yere not edilmesi ve konudaki önemli bilgilerin renkli kalemlerle işaretlenmesi hem öğrenmeyi kolaylaştıracak hem de unutmayı azaltacaktır. Bu çalışmaları, belli aralıklarda yapacağımız tekrarlarla ve geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözerek süslemeliyiz. Çünkü çıkmış sorular genellikle önceki yıllarda çıkan soruların benzerleridir. Bunlara ek olarak oluşturduğunuz tarih sözlüğü ve kendimize özgü hap bilgilerle bir nevi kendimizin Tarih özel öğretmeni olmalıyız. Yani nasıl daha iyi anladığımızı belirlemeliyiz ; okuyarak mı, yazarak mı, dinleyerek mi, görerek mi? Eğer bunu başarabilirsek işin büyük bir kısmını halletmiş olursunuz.

Sözel öğrenciler açısından diğer önemli bir nokta ise YGS Tarih ile LYS tarih arasında bir fark olup olmadığıdır. Bunu şu şekilde açıklamaya çalışalım, LYS tarihte üniversite sınavında karşımıza YGS konularına ek olarak 12. Sınıfta okutulan Çağdaş Türk ve Dünya tarihi dersinden sorular çıkmaktadır. Yani LYS tarih sınavının büyük bir kısmını YGS tarih konuları oluşturmaktadır. Bizler aslında YGS tarihine çalışırken bir taraftan da LYS tarihiyle ilgili sonraki çalışmalarımıza alt yapı oluşturmuş olmaktayız. Onun için YGS LYS ayrımı yapmadan sınava hazırlanmak, sınav sonucunda verilen emeklerin karşılığını almayı kolaylaştıracağı gibi hedeflerimize ulaşmanın da önünü açacaktır.